« عید سعید مبعث آغاز راه رستگاری و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت مبارک باد »